BAHAGIAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

SEKSYEN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN PERTANIAN
Fungsi Utama

Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian
Aktiviti :
 1. Kerja pembaikan dan rombak rawat kenderaan dan jentera pertanian.
 2. Penyelenggaraan kenderaan dan jentera pertanian.
 3. Fabrikasi jentera dan alat pertanian.
 4. Kepakaran dalam perataan sawah.
 5. Promosi dan demostrasi alat dan jentera pertanian terkini.
 6. Pemantauan program khas : Program pengurusan jerami padi.
 7. Khidmat kepakaran pengurusan logistik.
 8. Latihan kepada pegawai dan petani.
 9. Mengukur tanah.
 10. "Combined Harvester"
 11. Kerja-kerja penyediaan tanah.
Perkhidmatan Kejuruteraan Pertanian.

Pembaikkan & Penyelenggaraan Kenderaan Dan Jentera.

Aktiviti Merata Sawah Menggunakan Teknologi Terkini "Laser".

 "Combained Harvester"

SEKSYEN PEMBANGUNAN KEJURUTERAAN PERTANIAN
Fungsi Utama

Pengembangan Kejuruteraan Pertanian Dan Industri Asas Tani
Aktiviti :
 1. Demostrasi dan promosi teknologi kejuruteraan terkini.
 2. Khidmat kepakaran infrastruktur dan struktur ladang.
 3. Khidmat kepakaran sistem pengairan tanaman.
 4. Khidmat kepakaran telaga tiub.
 5. Khidmat kepakaran mekanisasi Industri Asas Tani.
 6. Latihan kepada pegawai dan petani.