Objektif

Seksyen Latihan

  1. Memberi latihan kemahiran didalam bidang kejenteraan pertanian yang merangkumi aspek pengendalian, penyelenggaraan dan keselamatan pengendali serta  jentera-jentera pertanian.
  2. Menyediakan tenaga kerja yang mahir dan berpengalaman didalam pengendalian dan pembaikan jentera pertanian bagi memenuhi keperluan tenaga kerja di sektor pertanian masa kini.
  3. Dapat melahirkan pengendali-pengendali jentera yang mahir dan berkebolehan serta mempunyai lesen memandu kelas "H" yang disahkan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan.

0 ulasan / comments: