SEKSYEN PEMBANGUNAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

Section Of Agricultural Engineering Development
Fungsi Utama

Pengembangan Kejuruteraan Pertanian Dan Industri Asas Tani
Aktiviti :
  1. Demostrasi dan promosi teknologi kejuruteraan terkini.
  2. Khidmat kepakaran infrastruktur dan struktur ladang.
  3. Khidmat kepakaran sistem pengairan tanaman.
  4. Khidmat kepakaran telaga tiub.
  5. Khidmat kepakaran mekanisasi Industri Asas Tani.
  6. Latihan kepada pegawai dan petani.
 Percubaan "implement" baru di tapak.

 Pameran dan promosi jentera baru.

 Teknologi telaga tiub / "Tube well".


 Pameran dan promosi mesin IAT.

 Pembangunan teknologi baru.

0 ulasan / comments: